Συστήματα Στάθμευσης

Εγκατάσταση συστήματος στάθμευσης parking

Το τμήμα σχεδιασμού της ΒΙΟΜΑΝ κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα από τεχνικής πλευράς πρόκληση : Έπρεπε να προδιαγραφεί μηχάνημα, που επιτρέπει την έξοδο των αυτοκινήτων στο υπόγειο κάθετα σε σχέση με τη διεύθυνση εισόδου τους. Η ψαλιδωτή πλατφόρμα ΒΙΟΜΑΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 01051P σε συνδυασμό με το σύστημα ημιπεριστροφής αυτοκινήτου ΒΙΟΜΑΝ SP, επιτρέπει στο αυτοκίνητο να εισέλθει ευθεία στην άνω στάση και να εξέλθει προς τα δεξιά στην κάτω στάση, με τον οδηγό να βρίσκεται εντός του οχήματός του και να εκτελεί όλους τους χειρισμούς από το χειριστήριο επί της πλατφόρμας.

Όλο το σύστημα είναι πιστοποιημένο. Όπως και για όλα τα μηχανικά συστήματα στάθμευσης ΒΙΟΜΑΝ, έχει ετοιμαστεί και κατατεθεί φάκελος στην Πολεοδομία, υπογεγραμμένος από μηχανολόγο μηχανικό της εταιρείας, ενώ το προϊόν συνοδεύεται από 5ετή εγγύηση λειτουργίας.

Επικοινωνήστε με την ΒΙΟΜΑΝ και κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα δώσει μια λύση για τις δικές σας ανάγκες - Τηλ. : 2106642631