Πρέσσα απορριμμάτων

H υδραυλική πρέσσα απορριμμάτων AS 100 είναι η ιδανική λύση για εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων (κυρίως αποσυσκευασίας) της επιχείρησης.

Σχεδιο Αναβατόριo φορτίων ∆ίας (1 έμβολο)

Με την υδραυλική πρέσα ΑS 100 επιτυγχάνεται:

  • Η συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ένα σημείο.
  • Το πακετάρισμα των απορριμμάτων σε μπάλες που διαχειρίζονται εύκολα
  • Η εξοικονόμηση ζωτικού χώρου εργασίας
  • Η προστασία του περιβάλλοντος