Ειδικές κατασκευές

Η ΒΙΟΜΑΝ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει Ειδικές Κατασκευές, προκειμένου να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της, δίνοντας λύση σε δύσκολα προβλήματα μεταφοράς και ανύψωσης.

Συστήματα πλατφορμών ραουλόδρομων

Από την εκτυπωτική μηχανή εξέρχονται φύλλα, τα οποία προοδευτικά γεμίζουν την παλέτα, που βρίσκεται τοποθετημένη επί της πλατφόρμας. Όταν η στάθμη των φύλλων ανέβει, τότε κόβεται η δέσμη ενός φωτοκυττάρου και η πλατφόρμα εκτελεί βηματική κίνηση προς τα κάτω. Όταν η πλατφόρμα φτάσει στο κατώτατο σημείο της, τότε ο ραουλόδρομος την κινεί προς την επόμενη πλατφόρμα. Η δεύτερη πλατφόρμα ανυψώνει και περιστρέφει την παλέτα, οδηγώντας την προς το σημείο παραλαβής από το κλαρκ.Ταυτόχρονα, η πρώτη πλατφόρμα λαμβάνει την αρχική της θέση, ώστε να συνεχιστεί η φόρτωση της επόμενης παλέτας από την εκτυπωτική μηχανή, χωρίς να υπάρξει απώλεια χρόνου.

Συστήματα πλατφορμών ραουλόδρομων
Ραουλόδρομος για δέματα σωλήνων

Ραουλόδρομος για δέματα σωλήνων

Το σύστημα βρίσκεται μετά τις μηχανές παραγωγής και έχει ως σκοπό τη διακίνηση μεγάλων δεμάτων σωλήνων ή κοιλοδοκών προς το επιλεγμένο σημείο της αποθήκης.Περιστρεφόμενος βραχίονας λαμβάνει το δέμα και το εναποθέτει στο ραουλόδρομο. Ο ραουλόδρομος μετακινεί το δέμα προς το επιθυμητό σημείο. Εκεί, ένα σύστημα εκτροπής, σηκώνει το δέμα από το ραουλόδρομο και το μετακινεί κάθετα (προς το χώρο αποθήκευσης). Παρόλη την εντατική λειτουργία του, το μηχάνημα ανταποκρίνεται απόλυτα, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνδετικό κρίκο μεταξύ της παραγωγής και της αποθήκης της συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας.

Φορείο καθαρισμού φούρνων

Το σύστημα αναλαμβάνει να μεταφέρει τους εργαζομένους σε επάλληλα μικρά φρεάτια (φούρνους), προκειμένου οι τελευταίοι να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.Το μηχάνημα εκτελεί 2 κινήσεις. Ολόκληρο το φορείο κινείται εμπρός - πίσω, περνώντας πάνω από τους φούρνους. Το φορείο φέρει μια πλατφόρμα, στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Η πλατφόρμα αυτή έχει τη δυνατότητα να κινείται πάνω - κάτω.Είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαιτούμενα συστήματα ασφάλειας, αλλά και με διατάξεις προειδοποίησης, που το καθιστούν ασφαλές στη χρήση του. Οι ιδιαίτερα δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας, αλλά και οι υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας ελήφθησαν υπόψη.

Φορείο καθαρισμού φούρνων