Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (1 έμβολο)

Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (1 έμβολο)

Βιομηχανικά αναβατόρια για τη μεταφορά φορτίων μεταξύ δυο ή περισσοτέρων επιπέδων. Ιδανικά για χρήση σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους με
υψηλές απαιτήσεις σε παραγωγικότητα, ικανότητας ως 1500 Kg.

Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)

Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)

Βιομηχανικά αναβατόρια για τη μεταφορά φορτίων μεταξύ δυο ή περισσοτέρων επιπέδων. Ιδανικά για χρήση σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους με
υψηλές απαιτήσεις σε παραγωγικότητα, ικανότητας ως 3000 Kg.

Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (4 έμβολα)

Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (4 έμβολα)

Βιομηχανικά αναβατόρια για τη μεταφορά φορτίων μεταξύ δυο ή περισσοτέρων επιπέδων. Ιδανικά για χρήση σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις σε παραγωγικότητα, ικανότητας υψηλότερης των 3000 Kg.

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ATOMΩΝ - ΦΟΡΤΙΩΝ ∆ΙΑΣ

Αναβατόριο Ατόμων - Φορτίων ∆ΙΑΣ

Όλα τα αναβατόρια ∆ΙΑΣ μπορούν με προσθήκη επιπλέον ασφαλιστικών συστημάτων να φέρουν χειριστήριο εντός της καμπίνας, ώστε η διακίνηση των φορτίων να γίνεται με συνοδεία ατόμου.