Ανυψούμενη θέση
ΒΙΟΜΑΝ Υ1Α

Δημιουργεί μια θέση σταθμευσης, ανυψώνοντας ένα αυτοκίνητο. Ο χώρος κάτω από το ανυψώμενο αυτοκίνητο παραμένει ελευθερος και επιτρέπει είτε την διέλευση άλλων αυτοκινήτων είτε την στάθμευση ενός αυτοκινήτου του ίδιου ιδιοκτήτη (εξαρτημένες θέσεις).

Σχεδιο Ανυψούμενη θέση ΒΙΟΜΑΝ Υ1Α