Βυθιζόμενη θέση
ΒΙΟΜΑΝ Υ2ΑS

Ένα αυτοκίνητο ανυψώνεται προς την οροφή του χώρου. Ένα αυτοκίνητο βυθίζεται κάτω από το επίπεδο. Η οροφή της βυθιζόμενης θέσης κλείνει την οπή, επιτρέποντας τη διέλευση άλλων αυτοκινήτων πάνω από αυτή. Έτσι, στην ίδια επιφάνεια δημιουργούνται 2 θέσεις στάθμευσης και χώρος πρόσβασης προς τις υπόλοιπες.

Σχεδιο Βυθιζόμενη θέση ΒΙΟΜΑΝ Υ2ΑS