Πόρτες - Φυσούνες

Σπαστή φισούνα για χώρους φορτοεκφόρτωσης εργοστασίων, αποθηκών ή κέντρων διανομής. ∆ημιουργεί ένα στεγανό χώρο μεταξύ φορτηγού και αποθήκης.

Εγκατάσταση Φυσούνας

Εγκατάσταση Φυσούνας

Εγκατάσταση Φυσούνας

Εγκατάσταση Φυσούνας