Ράμπα στάθμευσης
ΒΙΟΜΑΝ 02ΥRP

Γεφυρώνει το επίπεδο του δρόμου με το επίπεδο του πίσω μέρους της πυλωτής και του υπογείου.

Σχεδιο Ράμπα στάθμευσης ΒΙΟΜΑΝ 02ΥRP