Πλαγιοκινούμενη θέση στάθμευσης
ΒΙΟΜΑΝ SM

Δημιουργεί μια θέση στάθμευσης, η οποία μπορεί να μετακινηθεί προς το πλάι, ώστε να είναι προσβάσιμος ο χώρος πίσω από αυτή. Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί και επί πλατφόρμας αυτοκινήτων.

Σχεδιο Πλαγιοκινούμενη θέση στάθμευσης ΒΙΟΜΑΝ SM