Συστήματα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων

Αυτόνομο Σύστημα Πυρόσβεσης

Τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο του οικοπέδου και συνδέεται με τους εκτοξευτήρες με σιδηροσωλήνες.