Πλατφόρμα Parking
ΒΙΟΜΑΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 01051P

Είναι ένας ψαλιδωτός αναβατήρας οχημάτων. Αναλαμβάνει να μεταφέρει τα αυτοκίνητα από την άνω στην κάτω στάση.

Σχεδιο Πλατφόρμα Parking ΒΙΟΜΑΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 01051P