Ιστορική Εξέλιξη

Η ΒΙΟΜΑΝ ιδρύθηκε το 1967 από τον κ. Ευάγγελο Αθ. Παπαγεωργίου, Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Πολυτεχνείου Αννοβέρου με σκοπό την κατασκευή ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανημάτων υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας, πεδίο στο οποίο η εταιρεία δραστηριοποιείται ως σήμερα.

Οι καινοτόμες ιδέες, ο επιστημονικός σχεδιασμός και η εστίαση στις ανάγκες του πελάτη συνέβαλαν και συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των απαιτητικών και φιλόδοξων στόχων μας.

Μένουμε κοντά στις τεχνολογικές εξελίξεις και αντιλαμβανόμαστε τη μεταβολή των απαιτήσεων του πελάτη μέσα στο χρόνο. Οι δημιουργικές ιδέες χαράζουν την πορεία μας.

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η σύναψη σημαντικών συνεργασιών, η επιχειρηματική εξωστρέφεια, αλλά κυρίως οι μακροχρόνιες και ειλικρινείς σχέσεις με τους πελάτες μας είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το σύγχρονο επιχειρείν. Είναι ο τρόπος που καθημερινά εργαζόμαστε για εσάς.

Σήμερα, 50 χρόνια μετά το ξεκίνημά μας, μπορούμε να αισθανθούμε περήφανοι για το παρελθόν. Με τη δική σας εμπιστοσύνη, προχωρούμε με σιγουριά στο μέλλον.

Ιστορική εξελιξη ΒΙΟΜΑΝ

Η ιστορία μας

1967-1976

Η BIOMAN ιδρύεται από τον Ευάγγελο Αθ. Παπαγεωργίου, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό Πολυτεχνείου Αννοβέρου και ξεκινά την κατασκευαστική της δραστηριότητα (οικοδομικά ανυψωτικά και αναβατόρια). Σύντομα τυγχάνει της εμπιστοσύνης μεγάλων βιομηχανικών μονάδων.

Ιστορική εξελιξη ΒΙΟΜΑΝ
Ιστορική εξελιξη ΒΙΟΜΑΝ

1977-1986

∆ιεύρυνση κατασκευαστικού προγράμματος. Η ΒΙΟΜΑΝ εδραιώνει τη θέση της στην αγορά ως ποιοτικός και αξιόπιστος κατασκευαστής βιομηχανικών μηχανημάτων. Κατασκευή ειδικών μηχανημάτων για δυσεπίλυτα προβλήματα μεταφοράς και ανύψωσης.

1987-1996

Μεταφορά στο νέο ιδιόκτητο εργοστάσιο στο Κορωπί, επιφάνειας 2000 m2. Μεγάλες κατασκευές για θεατρικές εγκαταστάσεις. Τυποποίηση κατασκευών και βελτίωση μεθόδων παραγωγής Έναρξη συνεργασίας με την εταιρία Logi- trans Δανίας για αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της στην Ελλάδα και στην Κύπρο (παλετοφόρα και περονοφόρα)

1997-2006

Πιστοποίηση όλων των τύπων μηχανημάτων από διαπιστευμένους φορείς τεχνικού ελέγχου.

Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001.

Ίδρυση ανεξάρτητου τμήματος συντήρησης μηχανημάτων.

Μετατροπή της ΒΙΟΜΑΝ σε Ανώνυμη.

Λανσάρισμα νέας σειράς αυτοματοποιημένων μηχανημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και τις νέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αναβάθμιση του τομέα εξυπηρέτησης πελατών.

Είσοδος στην αγορά των μηχανικών συστημάτων στάθμευσης.

Επέκταση του μεριδίου αγοράς και συνεργασία με ηγετικές επιχειρήσεις της αγοράς.

Ιστορική εξελιξη ΒΙΟΜΑΝ Ιστορική εξελιξη ΒΙΟΜΑΝ
Ιστορική εξελιξη ΒΙΟΜΑΝ Ιστορική εξελιξη ΒΙΟΜΑΝ Ιστορική εξελιξη ΒΙΟΜΑΝ

2007-σημερα

Σχεδιασμός νέων μηχανημάτων.

Πλήρης οργάνωση τμήματος service με συμβόλαια απολύτως προσαρμοσμένα στις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος και στις απαιτήσεις του πελάτη.

Αύξηση δυναμικότητας εργοστασίου, αναβάθμιση εργαλειομηχανών και μείωση χρόνων παράδοσης και εγκατάστασης.

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρία Sil- verstone για αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της στην Ελλάδα και στην Κύπρο (παλετοφόρα, περονοφόρα, βιομηχανικός εξοπλισμός).

Κατασκευή νέας σειράς προϊόντων για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Είσοδος στην αγορά μηχανημάτων για άτομα με κινητικές δυσκολίες (ΑΜΕΑ).

Διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης τεχνικών και πωλητών ανυψωτικών μηχανημάτων.

Επέκταση εξαγωγικής δραστηριότητας με σύναψη εμπορικών συμφωνιών στο εξωτερικό.

Εστίαση στην άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη πριν και μετά την πώληση.

Εξαγωγές

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της ΒΙΟΜΑΝ είναι η διαρκής επέκταση με γνώμονα την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια. Σε αυτό το πλαίσιο διευρύνει στρατηγικά την παρουσία της και εκτός των ελληνικών συνόρων.

εξαγωγες ΒΙΟΜΑΝ

Φωτογραφίες Εργοστασίου