Βυθιζόμενη θέση
ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α

Δημιουργεί μια θέση στάθμευσης κάτω από το επίπεδο. Η οροφή της θέσης κλείνει την οπή, επιτρέποντας τη διέλευση άλλων αυτοκινήτων πάνω από αυτή.

Σχεδιο Βυθιζόμενη θέση ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α