Αναβατόριο Parking
ΒΙΟΜΑΝ ΔΙΑΣ 0302EP

Είναι ένας αναβατήρας οχημάτων για διαδρομές έως 12 m. Αναλαμβάνει να μεταφέρει τα αυτοκίνητα μεταξύ 2 ή περισσοτέρων στάσεων.

Σχεδιο Αναβατόριο Parking ΒΙΟΜΑΝ ΔΙΑΣ 0302EP