Συστήματα Στάθμευσης

Ανυψούμενη θέση ΒΙΟΜΑΝ Υ1Α

Ανυψούμενη θέση ΒΙΟΜΑΝ Υ1Α

Δημιουργεί μια θέση σταθμευσης, ανυψώνοντας ένα αυτοκίνητο. Ο χώρος κάτω από το ανυψώμενο αυτοκίνητο παραμένει ελευθερος και επιτρέπει είτε την διέλευση άλλων αυτοκινήτων είτε την στάθμευση ενός αυτοκινήτου του ίδιου ιδιοκτήτη (εξαρτημένες θέσεις)

Πλατφόρμα Parking ΒΙΟΜΑΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 01051P

Βυθιζόμενη - ανυψούμενη θέση ΒΙΟΜΑΝ Υ2ΑS

Ένα αυτοκίνητο ανυψώνεται προς την οροφή του χώρου. Ένα αυτοκίνητο βυθίζεται κάτω από το επίπεδο. Η οροφή της βυθιζόμενης θέσης κλείνει την οπή, επιτρέποντας τη διέλευση άλλων αυτοκινήτων πάνω από αυτή. Έτσι, στην ίδια επιφάνεια δημιουργούνται 2 θέσεις στάθμευσης και χώρος πρόσβασης προς τις υπόλοιπες.

Πλαγιοκινούμενη θέση στάθμευσης ΒΙΟΜΑΝ SM

Συστημα αλλαγής κατεύθυσνης ΒΙΟΜΑΝ PSP

Περιστρέφει το αυτοκίνητο έως 100 μοίρες σε σχέση με τον τρόπο που εισήλθε στο μηχάνημα. Έτσι, επιτρέπει την πρόσβαση σε θέσεις που βρίσκονται κάθετα. Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί και επί πλατφόρμας αυτοκινήτων.