Περιστρεφόμενος δίσκος
ΒΙΟΜΑΝ TP0145

Περιστρέφει το αυτοκίνητο έως 360 μοίρες, ώστε να διευκολύνει τους ελιγμούς από και προς τη θέση στάθμευσης.

Σχεδιο Περιστρεφόμενος δίσκος ΒΙΟΜΑΝ TP0145