Μελέτη χώρου - Μελέτη σχεδίων
Ολική ανακαίνιση καταστηματος

Μελέτη χώρου - Μελέτη σχεδίων

Ο πελάτης έχει από την πρώτη επικοινωνία τη δυνατότητα να ζητήσει την επίσκεψη ειδικού στο χώρο όπου σκοπεύει να εγκαταστήσει το μηχάνημα. Ο μηχανικός θα ελέγξει το χώρο, θα πάρει μέτρα και θα προτείνει το κατάλληλο μηχάνημα, για το οποίο ο πελάτης θα λάβει αναλυτική προσφορά μέσα σε λίγες μέρες.

Σε περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει σχέδια του χώρου, η ΒΙΟΜΑΝ αναλαμβάνει τη μελέτη τους και καταθέτει αναλυτική πρόταση για τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Εκδοση τεύχους για την πολεοδομία

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία, είναι απαραίτητη η έκδοση μηχανολογικού τεύχους που αφορά τα μηχανικά Συστήματα Στάθμευσης προς εγκατάσταση, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 29 της 07.11.2003. Το τεύχος αυτό περιέχει υπολογισμούς, σχέδια και όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις που ορίζει η εγκύκλιος. Σφραγίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία και μηχανολόγο μηχανικό της, πράγμα που εξασφαλίζει το «καλώς έχειν» του σχεδιασμού των μηχανικών συστημάτων στην οικοδομή, καθώς και την ομαλή λειτουργία του χώρου στάθμευσης κατά την εκτέλεση της μελέτης στην πράξη.

Η ΒΙΟΜΑΝ προσφέρει το μηχανολογικό τεύχος χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους του πελάτη για παραγγελία του μηχανήματος από την εταιρεία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση του τεύχους, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.

Εκδοση τεύχους για την πολεοδομία
Εκδοση τεύχους για την πολεοδομία
Αυτοματισμοί - Προγραμματισμός PLC
Αυτοματισμοί - Προγραμματισμός PLC

Αυτοματισμοί - Προγραμματισμός PLC

Η ΒΙΟΜΑΝ μπορεί να αναλάβει τη δημιουργία αυτοματισμών και την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων και για άλλες διατάξεις πέραν των δικών της μηχανημάτων, παρέχοντας τόσο αξιόπιστες λύσεις όσο και υποστήριξη μετά την πώληση.

Συντήρηση - Επισκευές

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τη συντήρηση των μηχανημάτων της, βάσει συμβολαίου. Ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος, η συντήρηση μπορεί να είναι από μηνιαία έως ετήσια.

Η συντήρηση περιλαμβάνει :

  • Λίπανση
  • Συμπλήρωση ελαίου
  • Έλεγχο ηλεκτρολογικού πίνακα / καλωδιώσεων
  • Έλεγχο θυρών / συστημάτων ασφαλείας
  • Έλεγχο συσφίξεων / συγκολλήσεων
  • Ρυθμίσεις, μικροεπισκευές
  • Καταγραφή παράπονων πελάτη ή δυσλειτουργιών του μηχανήματος

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η συντήρηση του μηχανήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση και τήρηση πιστοποιητικού, που αποτελεί και την άδεια λειτουργίας του μηχανήματος.

Επίσης, σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, η ΒΙΟΜΑΝ θα ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατόν.

Ειδικευμένοι τεχνικοί βρίσκονται ευχαρίστως στη διάθεσή σας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.

Η ΒΙΟΜΑΝ προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης 24 ώρες το 24ωρο, εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί.

Εκδοση τεύχους για την πολεοδομία
Συντήρηση - Επισκευές

Τα έμπειρα στελέχη της ΒΙΟΜΑΝ προσφέρουν σεμινάρια στους συνεργάτες / εγκαταστάτες γύρω από τα εξής θέματα :

Τεχνικό σεμινάριο συντήρησης μηχανημάτων ΒΙΟΜΑΝ

Τεχνικό σεμινάριο εγκατάστασης μηχανημάτων ΒΙΟΜΑΝ

Κατάλογος προϊόντων ΒΙΟΜΑΝ και πωλήσεις

Παρακαλούμε όπως έλθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ώστε να ορίσουμε χρόνο διεξαγωγής του σεμιναρίου.