Δήλωση απορρήτου, εχεμύθειας, μη διαρροής πληροφοριών

H BIOMAN AMM ABEE σέβεται τα δεδομένα που παραχωρούνται από τους πελάτες της και δεσμεύεται να τα προστατεύσει. Παρέχει αυτή τη Δήλωση Απορρήτου για να ενημερώσει τους πελάτες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου και την εφαρμογή της, καθώς και σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και χρήσης των συγκεκριμένων πληροφοριών.

Όταν ζητήσετε πληροφορίες από την εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ορισμένες πληροφορίες, όπως την επωνυμία, τη διεύθυνσή, το τηλέφωνό σας κλπ. Σας γνωρίζουμε ότι η συλλογή και χρήση των πληροφοριών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που αφορούν την προστασία και το απόρρητων των δεδομένων αυτών. Η εταιρεία μας δεν εκχωρεί καμία εκ των παραπάνω πληροφοριών σε τρίτους χωρίς προηγούμενη άδειά σας.

Ειδικά στην περίπτωση που ζητήσετε προσφορά από την εταιρεία μας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τη διεύθυνση του έργου. Μόνο με τη δήλωση της διεύθυνσης είναι δυνατή η σύνταξη οικονομικής προσφοράς. Η ΒΙΟΜΑΝ δεσμεύεται ότι δε θα εκχωρήσει σε τρίτους ή δε θα χρησιμοποιήσει εις βάρος σας την εν λόγω πληροφορία, την οποία ζητά μόνο προκειμένου να τηρεί ίσες αποστάσεις απέναντι στους πελάτες της. Δηλώνεται δε ότι σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, η αντίστοιχη προσφορά ΔΕΝ ισχύει.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους πελάτες διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας για όσο διάστημα ορίζει η σχετική παράγραφος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν διαγραφή των στοιχείων τους οποιαδήποτε στιγμή.

Για τη ΒΙΟΜΑΝ ΑΜΜ ΑΒΕΕ

Ευάγγελος Αθ. Παπαγεωργίου
Πρόεδρος Δ. Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος