Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων

Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων

Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων

Κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, για 2 ή περισσότερες στάσεις.