Φυσούνα QWS

Σπαστή φισούνα για χώρους φορτοεκφόρτωσης εργοστασίων, αποθηκών ή κέντρων διανομής. ∆ημιουργεί ένα στεγανό χώρο μεταξύ φορτηγού και αποθήκης.

Σχεδιο Αναβατόριo φορτίων ∆ίας (1 έμβολο)

Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

  • Στερέωση των κουρτινών με ισχυρούς κοχλίες και ελάσματα αλουμινίου για υψηλή αντοχή και καλαίσθητη εμφάνιση.
  • Κατασκευή από χάλυβα και PVC για συμπίεση της φισούνας όταν έρχεται σε επαφή με το φορτηγό.
  • ∆ήλωση συμμόρφωσης CE.
  • ∆υνατότητα ειδικών κατασκευών / διαστάσεων