Φισούνα

Εγκατάσταση φισούνας

Σπαστή φισούνα για χώρους φορτοεκφόρτωσης εργοστασίων, αποθηκών ή κέντρων διανομής. ∆ημιουργεί ένα στεγανό χώρο μεταξύ φορτηγού και αποθήκης.

Επικοινωνήστε με την ΒΙΟΜΑΝ και κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα δώσει μια λύση για τις δικές σας ανάγκες - Τηλ. : 2106642631