Ράμπα φορτοεκφόρτωσης RYB

Υδραυλική ράμπα για τη δημιουργία γέφυρας μεταξύ φορτηγού και αποθηκευτικού χώρου για εύκολη και αποδοτική φορτοεκφόρτωση.

Σχεδιο Αναβατόριo φορτίων ∆ίας (1 έμβολο)
Διαστάσεις Αναβατόριo φορτίων ∆ίας (1 έμβολο)

Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

  • Υλικά υψηλής ποιότητας και εξαρτήματα από επιλεγμένους προμηθευτές.
  • ∆άπεδο υψηλής αντοχής από αντιολισθητική λαμαρίνα.
  • Γλώσσα προσαρμογής υψηλής μηχανικής αντοχής, με δυνατότητα διαίρεσης για μικρά φορτηγά.
  • Πλούσιος επιπλέον εξοπλισμός για μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια.
  • Σε συμφωνία με την οδηγία 2006/42/ΕΚ και το πρότυπο ΕΝ 1398.
  • ∆ήλωση συμμόρφωσης CE.
  • 5ετής εγγύηση με δυνατότητα 24ωρου service από τη ΒΙΟΜΑΝ.
  • ∆υνατότητα ειδικών κατασκευών/διαστάσεων