Χειροκίνητες ράμπες REA και ΡΑ

Ράμπες αυλής για την απευθείας φορτοεκφόρτωση container από το έδαφος μέσω κλαρκ και χειροκίνητες ράμπες για γρήγορη φορτοεκφόρτωση μικρών φορτηγών.

Σχεδιο Αναβατόριo φορτίων ∆ίας (1 έμβολο)
Διαστάσεις Αναβατόριo φορτίων ∆ίας (1 έμβολο)

Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

  • Μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και ύψους εργασίας
  • Αντιολισθητικό δάπεδο.
  • Προαιρετική τοποθέτηση οδηγού ώστε η ράμπα να σύρεται προς το πλάι.
  • ύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ. ∆ήλωση συμμόρφωσης CE.
  • 5ετής εγγύηση με δυνατότητα 24ωρου service από τη ΒΙΟΜΑΝ.
Διαστάσεις Αναβατόριo φορτίων ∆ίας (1 έμβολο)
Διαστάσεις Αναβατόριo φορτίων ∆ίας (1 έμβολο)

Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

  • Αλυσίδες για πρόσδεση με φορτηγό. Ενισχυμένο και αντιολισθητικό δάπεδο.
  • Εδική υποδοχή για μετακίνηση μέσω περονοφόρου.
  • Σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ. ∆ήλωση συμμόρφωσης CE.
  • 5ετής εγγύηση με δυνατότητα 24ωρου service από τη ΒΙΟΜΑΝ.