Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)

Αναβατόριο για τη μεταφορά υλικών μικρού βάρους μεταξύ ορόφων. Ιδανικό για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, συνεργεία και άλλους χώρους.

Πλατφόρμα Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)

Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

  • Λειτουργία με μονοφασικό ρεύμα
  • Σύστημα ομαλής εκκίνησης / σταματήματος
  • Πόρτες γκιλοτίνες ή ανοιγόμενες
  • Αθόρυβη λειτουργία
  • Καμπίνα από βαμμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα
  • ∆υνατότητα ειδικών κατασκευών / διαστάσεων
Σχεδιο Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)
Σχεδιο Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)
Αναβατόριο μίας είσοδου,
ιστός στην πλαϊνή πλευρά
Σχεδιο Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)
Αναβατόριο μίας είσοδου,
ιστός στην πίσω πλευρά
Σχεδιο Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)
Αναβατόριο δύο εισόδων,
διάταξη 180 μοίρες
Σχεδιο Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)
Αναβατόριο δύο εισόδων,
διάταξη 90Ο
Σχεδιο Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)
Αναβατόριο τριών εισόδων