Αναβατόριο ATOMΩΝ-ΦΟΡΤΙΩΝ ∆ΙΑΣ

Όλα τα αναβατόρια ∆ΙΑΣ μπορούν με προσθήκη επιπλέον ασφαλιστικών συστημάτων να φέρουν χειριστήριο εντός της καμπίνας, ώστε η διακίνηση των φορτίων να γίνεται με συνοδεία ατόμου.

Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Φωτοκουρτίνα σε κάθε είσοδο της καμπίνας Αισθητήρας κίνησης εντός της καμπίνας
 • Εσωτερικό χειριστήριο με λειτουργία hold to run
 • Βαλβίδα υπερβάρου ανεξαρτήτως της ικανότητας αναβατορίου
 • Υλικά υψηλής ποιότητας και εξαρτήματα από επιλεγμένους προμηθευτές
 • Κατασκευή, συναρμολόγηση και δοκιμή στο εργοστάσιο μας
 • Υψηλή ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και εξοικονόμηση ενέργειας
 • ∆ήλωση συμμόρφωσης CE
 • Πλούσιος επιπλέον εξοπλισμός
 • 5ετής εγγύηση με δυνατότητα 24ωρου service από τη ΒΙΟΜΑΝ
 • ∆υνατότητα ειδικών κατασκευών / διαστάσεων