Αναβατόριο φορτίων ∆ΙΑΣ (4 έμβολα)

Βιομηχανικό αναβατόριο για τη μεταφορά φορτίων μεταξύ δύο ή περισσότερων επιπέδων. Ιδανικό για χρήση σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις σε παραγωγικότητα.

Σχεδιο Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)
Πλατφόρμα Αναβατόριο Φορτίων ∆ΙΑΣ (2 έμβολα)

Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

  • Υλικά υψηλής ποιότητας και εξαρτήματα από επιλεγμένους προμηθευτές
  • Πλήρης συναρμολόγηση και 100% δοκιμή στο εργοστάσιό μας
  • Υψηλή ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και εξοικονόμηση ενέργειας
  • ∆ήλωση συμμόρφωσης CE
  • Πλούσιος επιπλέον εξοπλισμός
  • 5ετής εγγύηση με δυνατότητα 24ωρου service από τη ΒΙΟΜΑΝ
  • ∆υνατότητα ειδικών κατασκευών/διαστάσεων