Τυποποιημένη σειρά πλατφορμών
ΒΙΟΜΑΝ SILVER

Σειρά τυποποιημένων ψαλιδωτών πλατφορμών για βιομηχανική χρήση.

Διαστασεις πλατφορμών ΒΙΟΜΑΝ SILVER
Σχεδιο ΗΡΑΚΛΗΣ (1 ψαλίδι)

Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Στιβαρή και αξιόπιστη κατασκευή
 • Οικονομική λύση
 • Μεγάλος χώρος ανάμεσα στα ψαλίδια για επιπλέον ασφάλεια
 • Κύλινδρος ανύψωσης με εσωτερική αποστράγγιση
 • Μετασχηματιστής χαμηλού θορύβου ενσωματωμένη βαλβίδα υπερβάρου
 • Σύμφωνα με την οδηγία 2006/42 και το πρότυπο ΕΝ 1570
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας και δήλωση συμμόρφωσης CE
Διαστασεις πλατφορμών ΒΙΟΜΑΝ SILVER
Σχεδιο ΗΡΑΚΛΗΣ (1 ψαλίδι)

Χαρακτηριστικά Μηχανήματος

 • Στιβαρή και αξιόπιστη κατασκευή Οικονομική λύση
 • Μεγάλος χώρος ανάμεσα στα ψαλίδια για επιπλέον ασφάλεια
 • Κύλινδρος ανύψωσης με εσωτερική αποστράγγιση
 • Μετασχηματιστής χαμηλού θορύβου με ενσωματωμένη βαλβίδα υπερβάρου
 • Σύμφωνα με την οδηγία 2006/42 και το πρότυπο ΕΝ 1570
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας και δήλωση συμμόρφωσης CE