Πλατφόρμες ειδικών εφαρμογών

Σειρά τυποποιημένων ψαλιδωτών πλατφορμών για βιομηχανική χρήση και ειδικές εφαρμογές.

LV1

Για διαχείριση προϊόντων μεγάλου μήκους

Πλατφόρμα Για διαχείριση προϊόντων μεγάλου μήκους
Σχεδιο ΗΡΑΚΛΗΣ (1 ψαλίδι)

SL

Για ελάχιστο ύψος στην κάτω θέση (εγκατάσταση χωρίς σκάμμα)

Πλατφόρμα Για ελάχιστο ύψος στην κάτω θέση (εγκατάσταση χωρίς σκάμμα)
Σχεδιο ΗΡΑΚΛΗΣ (1 ψαλίδι)

SU

Για φόρτωση παλετών απευθείας με το παλετοφόρο (εγκατάσταση χωρίς σκάμμα ή ράμπα)

Πλατφόρμα Για φόρτωση παλετών απευθείας με το παλετοφόρο
Σχεδιο ΗΡΑΚΛΗΣ (1 ψαλίδι)