χειροκινητες ραμπες
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

Χειροκίνητες ράμπες

 
 

Η χειροκίνητη ράμπα ΡΧ/ΡΧΣ χρησιμεύει στη γρήγορη φόρτωση / εκφόρτωση μικρών φορτηγών. Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης οδηγού, ώστε η ράμπα να σύρεται προς το πλάι (τύπος ΡΧΣ). Η χειροκίνητη ράμπα βαρέως τύπου (ράμπα αυλής) REA γεφυρώνει το container απευθείας με το έδαφος, επιτρέποντας τη φόρτωση / εκφόρτωσή του από κλαρκ.

Η ράμπα βαρέως τύπου (αυλής) ΒΙΟΜΑΝ ΡΕΑ δημιουργεί επικοινωνία μεταξύ του δαπέδου του φορτηγού και του δαπέδου της αυλής.

χειροκίνητες ράμπες χειροκίνητες ράμπες χειροκίνητες ράμπες
χειροκίνητες ράμπες
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -