ραμπες Mηχανήματα ΑΜΕΑ
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

Πλατφόρμα ΑΜΕΑ

 
 
Πιστοποιημένο ψαλιδωτό αναβατόριο για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Kατάλληλο για 2 στάσεις
Επιστροφή στα προϊόντα
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -