Πρέσσα Απορριμμάτων
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

Πρέσσα Απορριμμάτων

 
 

Η υδραυλική πρέσσα απορριμμάτων AS 100 είναι η ιδανική λύση για εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων (κυρίως αποσυσκευασίας) της επιχείρησης.

Πρέσσα Απορριμμάτων
πρεσσα απορριμματων
Επιστροφή στα βιομηχανικά ανυψωτικά
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -