ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ - ΑΝΥΨΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2ΑS
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ - ΑΝΥΨΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2ΑS

 
 

Ένα αυτοκίνητο ανυψώνεται προς την οροφή του χώρου. Ένα αυτοκίνητο βυθίζεται κάτω από το επίπεδο. Η οροφή της βυθιζόμενης θέσης κλείνει την οπή, επιτρέποντας τη διέλευση άλλων αυτοκινήτων πάνω από αυτή. Έτσι, στην ίδια επιφάνεια δημιουργούνται 2 θέσεις στάθμευσης και χώρος πρόσβασης προς τις υπόλοιπες.

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ - ΑΝΥΨΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2ΑS
Επιστροφή στα συστήματα στάθμευσης
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -