ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2ΑSN (13Y4ASN)
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2ΑSN (13Y4ASN)

 
 

Επιτρέπει τη στάθμευση 2 (4) αυτοκινήτων καθ' ύψος, δημιουργώντας 2 (4) θέσεις στάθμευσης. Απαιτεί μικρότερο ελεύθερο ύψος από το σύστημα 13Υ2Α (13Υ4A).

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2ΑSN (13Y4ASN) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2ΑSN (13Y4ASN) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2ΑSN (13Y4ASN)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2ΑSN (13Y4ASN) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2ΑSN (13Y4ASN) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2ΑSN (13Y4ASN)
Επιστροφή στα συστήματα στάθμευσης
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -