ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2Α (13Υ4Α)

 
 

Επιτρέπει τη στάθμευση 2 (4) αυτοκινήτων καθ' ύψος,δημιουργώντας 2 (4) θέσεις στάθμευσης.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2Α (13Υ4Α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2Α (13Υ4Α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2Α (13Υ4Α)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2 (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΙΟΜΑΝ 13Υ2Α (13Υ4Α)
Επιστροφή στα συστήματα στάθμευσης
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -