ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α

 
 

Δημιουργεί μια θέση στάθμευσης κάτω από το επίπεδο. Η οροφή της θέσης κλείνει την οπή, επιτρέποντας τη διέλευση άλλων αυτοκινήτων πάνω από αυτή.

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΝ Υ2Α
Επιστροφή στα συστήματα στάθμευσης
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -