ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ PARKING ΒΙΟΜΑΝ ΔΙΑΣ 0302E
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ PARKING ΒΙΟΜΑΝ ΔΙΑΣ 0302EΡ

 
 

Είναι ένας αναβατήρας οχημάτων για διαδρομές έως 12 m. Αναλαμβάνει να μεταφέρει τα αυτοκίνητα μεταξύ 2 ή περισσοτέρων στάσεων.

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ PARKING ΒΙΟΜΑΝ ΔΙΑΣ 0302E ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ PARKING ΒΙΟΜΑΝ ΔΙΑΣ 0302E ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ PARKING ΒΙΟΜΑΝ ΔΙΑΣ 0302E
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ PARKING ΒΙΟΜΑΝ ΔΙΑΣ 0302E ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ PARKING ΒΙΟΜΑΝ ΔΙΑΣ 0302E ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ PARKING ΒΙΟΜΑΝ ΔΙΑΣ 0302E
Επιστροφή στα συστήματα στάθμευσης
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -