ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ ΡS
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ ΡS

 
 

Το κεντρικό αναβατόριο εξυπηρετεί όλες τις θέσεις στάθμευσης. Κάθε θέση στάθμευσης αποτελεί κλειστό ανεξάρτητο γκαράζ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ ΡS
Επιστροφή στα συστήματα στάθμευσης
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -