ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ AP
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ AP

 
 

Αυτόματο σύστημα στάθμευσης / αποθήκευσης αυτοκινήτων. Ο οδηγός αφήνει το αυτοκίνητο στη θέση παραλαβής και το σύστημα αναλαμβάνει να το μεταφέρει από και προς τη θέση στάθμευσης.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ AP
Επιστροφή στα συστήματα στάθμευσης
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -