ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ SM
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ SM

 
 

Δημιουργεί μια θέση στάθμευσης, η οποία μπορεί να μετακινηθεί προς το πλάι, ώστε να είναι προσβάσιμος ο χώρος πίσω από αυτή. Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί και επί πλατφόρμας αυτοκινήτων.

ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ SM ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ SM ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ SM
ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ SM ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ SM ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ SM
ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΝ SM
Επιστροφή στα συστήματα στάθμευσης
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -