ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΒΙΟΜΑΝ TP0145
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΒΙΟΜΑΝ TP0145

 
 

Περιστρέφει το αυτοκίνητο έως 360 μοίρες, ώστε να διευκολύνει τους ελιγμούς από και προς τη θέση στάθμευσης.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΒΙΟΜΑΝ TP0145 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΒΙΟΜΑΝ TP0145 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΒΙΟΜΑΝ TP0145
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΒΙΟΜΑΝ TP0145
Επιστροφή στα συστήματα στάθμευσης
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -