Οικοβυθιζόμενο σύστημα απορριμμάτων
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

Οικοβυθιζόμενο σύστημα 0301 ΕΚ

 
 

Με τη δύναμη του νερού. Μόνο. Βελτιώστε την υγιεινή και την εμφάνιση του περιβάλλοντος χώρου, αποθηκεύοντας προσωρινά τα απορρίμματα κάτω από το επίπεδο του εδάφους,μέχρι την αποκομιδή από την υπηρεσία καθαριότητας.

Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων ΒΙΟΜΑΝ ECO
Το σύστημα στην άνω θέση
μηχανήματα αποκρυψης και βυθισης απορριμμάτων σκουπιδιών
Καθώς το σύστημα κατέρχεται τα γύρω φυτά ποτίζονται
μηχανήματα αποκρυψης και βυθισης απορριμμάτων σκουπιδιών
Ρίψη απορριμμάτων στο στόμιο
     
Δουλεύει MONO με την ενέργεια που λαμβάνει από το δίκτυο ύδρευσης
Με την βύθιση του ποτίζονται τα γύρω φυτά με ΚΑΘΑΡΟ νερό
100% πράσινη ενέργεια
Γαλβανισμένο
Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων
Επιστροφή στα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -