Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

Υδραυλικό σύστημα 0301ΕΛ

 
 

Βύθιση κάδων με απλό υδραυλικό μηχανισμό. Βελτιώστε την υγιεινή και την εμφάνιση του περιβάλλοντος χώρου, αποθηκεύοντας προσωρινά τα απορρίμματα κάτω από το επίπεδο του εδάφους,μέχρι την αποκομιδή από την υπηρεσία καθαριότητας.

χειροκίνητες ράμπες
Οι κάδοι βρίσκονται κάτω από το έδαφος,
ορατά είναι μόνο τα στόμια.
μηχανήματα αποκρυψης και βυθισης απορριμμάτων σκουπιδιών
Καμιά αλλαγή στην διαδικασία
αποκομιδής των απορριμμάτων
BIOMAN ECO
Εύκολη ρίψη απορριμμάτων
στο ειδικό στόμιο που
ανοίγει με εργονομικό πεντάλ
     
Τροφοδοσία κατευθείαν από το PILLAR
Δυνατότητα για τριφασικό ρεύμα
Δυνατότητα τηλεχειρισμού
Δυνατότητα λειτουργίας με το υδραυλικό του απορριμματοφόρου
Περιλαμβάνεται ο πίνακας αυτοματισμού
μηχανήματα αποκρυψης και βυθισης απορριμμάτων σκουπιδιών μηχανήματα αποκρυψης και βυθισης απορριμμάτων μηχανήματα αποκρυψης και βυθισης σκουπιδιών
Επιστροφή στα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -