αναβατόρια
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

Αναβατόριο ΔΙΑΣ 0302Ε

 
 

Βιομηχανικά αναβατόρια για τη μεταφορά φορτίων μεταξύ δυο ή περισσοτέρων επιπέδων. Ιδανικά για χρήση σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις σε παραγωγικότητα, ικανότητας ως 3000 Kg

Αναβατόριο ΔΙΑΣ Αναβατόριο ΔΙΑΣ Αναβατόριο ΔΙΑΣ
αναβατόρια
αναβατόρια
Επιστροφή στα αναβατόρια
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -