χειροκινητες ραμπες
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

Αναβατόριο ΔΙΑΣ 0301Ε

 
 

Βιομηχανικά αναβατόρια για τη μεταφορά φορτίων μεταξύ δυο ή περισσοτέρων επιπέδων. Ιδανικά για χρήση σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις σε παραγωγικότητα, ικανότητας ως 1500 Kg

Αναβατόριο ΔΙΑΣ 0301Ε Αναβατόριο Αναβατόρια
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ
Επιστροφή στα αναβατόρια
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -