Εγκατάσταση εξωτερικού αναβατόριου κλειστού τύπου

Με στέγαστρο (προαιρετικά). Κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, για 2 ή περισσότερες στάσεις.

Επικοινωνήστε με την ΒΙΟΜΑΝ και κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα δώσει μια λύση για τις δικές σας ανάγκες - Τηλ. : 2106642631