Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων

Εγκατάσταση Μηχανημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων

Βελτιώστε την υγιεινή και την εμφάνιση του περιβάλλοντος χώρου, αποθηκεύοντας προσωρινά τα απορρίμματα κάτω από το επίπεδο του εδάφους,μέχρι την αποκομιδή από την υπηρεσία καθαριότητας.

Επικοινωνήστε με την ΒΙΟΜΑΝ και κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα δώσει μια λύση για τις δικές σας ανάγκες - Τηλ. : 2106642631