Εγκατάσταση βιομηχανικής πλατφόρμας

Άλλη μια περίπτωση φορτοεκφόρτωσης φορτηγών στο επίπεδο του εδάφους που υλοποιείται μέσω μιας ψαλιδωτής πλατφόρμας ΒΙΟΜΑΝ ΗΡΑΚΛΗΣ. Λόγω της ευαισθησίας των προϊόντων στις καιρικές συνθήκες, μπροστά από τα μηχανήματα τοποθετήθηκαν ρολά και βιομηχανικές φισούνες, όπως συνήθως συμβαίνει στην περίπτωση εγκατάστασης υδραυλικών ραμπών ΒΙΟΜΑΝ RYB. Τα φρεάτια εγκατάστασης των πλατφορμών έχουν κατασκευαστεί βάσει προδιαγραφών της ΒΙΟΜΑΝ και έχει ληφθεί μέριμνα για την απορροή των ομβρίων, αλλά και την προστασία του μπετόν περιμετρικά. Ο πιεστικός χρόνος παράδοσης που έθεσε ο πελάτης επετεύχθη χάρη στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής της ΒΙΟΜΑΝ και στην εστίασή της στην εξυπηρέτηση ακόμα και του πιο απαιτητικού πελάτη.

Επικοινωνήστε με την ΒΙΟΜΑΝ και κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα δώσει μια λύση για τις δικές σας ανάγκες - Τηλ. : 2106642631