Εγκατάσταση βιομηχανικής πλατφόρμας

Μεγάλη εταιρεία παγωτού ζήτησε από τη ΒΙΟΜΑΝ τον εξαρχής σχεδιασμό ενός νέου χώρου επισκευής των ψυγείων. Τα αρχικά δεδομένα ήταν ο διαθέσιμος χώρος και μια εκτίμηση του αριθμού των εισερχομένων ψυγείων. Η ομάδα της ΒΙΟΜΑΝ ανέλυσε τα δεδομένα σε συνεργασία με τον πελάτη και εκπόνησε πλήρη και αναλυτική μελέτη, προσφέροντας 6 βιομηχανικούς ψαλιδωτούς πάγκους εργασίας. Η καλωδίωση των συστημάτων προς τον κοινό ηλεκτρολογικό πίνακα γίνεται υπόγεια, μεταξύ των φρεατίων.

Οι πλατφόρμες διαθέτουν ειδικά συστήματα ασφαλείας για προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα και άλλους κινδύνους, ενώ ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την άμεση διακοπή παροχής ρεύματος στις πρίζες, όταν η πλατφόρμα κινείται. Η υλοποίηση του project έφερε αύξηση στην παραγωγικότητα κατά 70%, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, ενώ η ιδέα εφαρμόστηκε και σε εργοστάσιο της ίδιας εταιρείας στην Κύπρο, χώρα στην οποία η ΒΙΟΜΑΝ έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

Επικοινωνήστε με την ΒΙΟΜΑΝ και κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα δώσει μια λύση για τις δικές σας ανάγκες - Τηλ. : 2106642631