Εγκατάσταση βιομηχανικής πλατφόρμας

Η δυσκολία στην φορτοεκφόρτωση των φορτηγών σε μια αποθήκη που βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους κατέστησε απαραίτητη την τοποθέτηση μιας υδραυλικής ψαλιδωτής πλατφόρμας στον προαύλιο χώρο, εντός σκάμματος. Στην πλευρά φόρτωσης τοποθετήθηκε γλώσσα προσαρμογής στο φορτηγό, για την ασφαλή κίνηση των παλετοφόρων μέσα και έξω από αυτό. Τα πλευρικά κιγκλιδώματα προστατεύουν έναντι πτώσης.

Η εξαιρετική ποιότητα υλικών, η στιβαρή κατασκευή, αλλά και η εμπιστοσύνη του πελάτη στο τμήμα συντήρησης της ΒΙΟΜΑΝ, επιτρέπουν στο μηχάνημα να λειτουργεί χωρίς βλάβες.

Επικοινωνήστε με την ΒΙΟΜΑΝ και κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα δώσει μια λύση για τις δικές σας ανάγκες - Τηλ. : 2106642631