Εγκατάσταση βιομηχανικής πλατφόρμας

Ο πελάτης ζήτησε την κατασκευή και εγκατάσταση τεσσάρων (4) ψαλιδωτών υδραυλικών πλατφορμών σε εσωτερικό χώρο εντός φρεατίου για τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων στην αποθήκη. Ζητήθηκε ειδικό χρώμα βαφής, ώστε να ταιριάζει με το λοιπό εξοπλισμό της αποθήκης. Ετέθη επίσης η απαίτηση να υπάρχει εμπόδιο έναντι πτώσης του παλετοφόρου στην πίσω πλευρά, το οποίο όμως δε θα προεξέχει όταν η πλατφόρμα βρίσκεται στην κατώτατη θέση. Έτσι κατασκευάστηκε ειδικό πτερύγιο ασφαλείας, που πληροί αυτή την απαίτηση.

Με την υπογραφή του συμβολαίου συντήρησης με τη ΒΙΟΜΑΝ, οι πλατφόρμες παραμένουν πάντοτε σε καλή λειτουργική κατάσταση, αρκετά χρόνια μετά την εγκατάστασή τους.

Επικοινωνήστε με την ΒΙΟΜΑΝ και κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα δώσει μια λύση για τις δικές σας ανάγκες - Τηλ. : 2106642631